Εργαλείο έρευνας
 
 
 

Συνδεθείτε
Εργαλείο έρευνας

Login to Examinare

 

Γιατί υπάρχουν δύο συνδέσεις;

Η πρώτη σύνδεση είναι για την ζώνη πελατών μας. Στην ζώνη πελατών, χειρίζεστε τις χρεώσεις και τις επαφές σας. Το Εργαλείο Ερευνών έχει την δική του σύνδεση και είναι ασφαλισμένο από τα δεδομένα πληρωμών. Δεν είναι ασυνήθιστο για τους διευθυντές να διαχειρίζονται την χρέωση και οι εργαζόμενοι να συνδέονται μόνο στο Εργαλείο Ερευνών.