Διοικητικοί Χρήστες

Για να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη διαχειριστή, πλοηγηθείτε στο "Ρυθμίσεις"-> "Χρήστες" και μετά μπορείτε να επιλέξετε "Εγγραφή Χρήστη".

Συμπληρώστε τις πληροφορίες για τον χρήστη και πατήστε το κουμπί που γράφει "Αποθήκευση".