Επεξεργασία / Διαγραφή

Για να αλλάξετε / διαγράψετε ένα χρήστη διαχειριστή, περιηγηθείτε στο "Ρυθμίσεις"-> "Χρήστες" και πατήστε το εικονίδιο "στυλό" για επεξεργασία ή τον "κόκκινο σταυρό" για να διαγράψετε τον χρήστη διαχειριστή.