Δημοσκοπήσεις

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Στον Examinare λογαριασμό σας μπορείτε να δημιουργήσετε μια δημοσκόπηση, αυτή η δημοσκόπηση μπορεί να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα σας, οι άνθρωποι μπορούν να στείλουν τις απαντήσεις τους μέσω SMS ή Twitter άμεσα στην δημοσίευση σας και τα αποτελέσματα φαίνονται σε πραγματικό χρόνο.

Για να δημιουργήσετε μια δημοσκόπηση, πλοηγηθείτε στο "Μαγικές Δημοσκοπήσεις-> "Δημιουργία νέας". Εισάγετε την ερώτηση που θέλετε να κάνετε και πατήστε το κουμπί που γράφει "Δημιουργία".

Τώρα η δημοσκόπηση σας έχει δημιουργηθεί και μπορείτε να συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε ως δωρεάν δημοσκόπηση ελεύθερου κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι μπορούν να στείλουν ότι είδους απάντηση θέλουν.

Για να προσθέσετε Επιλογές, και να κάνετε αυτή την Δημοσκόπηση Πολλαπλής Επιλογής, πατήστε στο κουμπί που ονομάζεται "Προσθήκη επιλογής". Προσθέστε μία επιλογή κάθε φορά, η δημοσκόπηση θα ενημερωθεί αυτόματα.