Ψηφοφορία μέσω SMS

Για να ψηφίσουν με SMS, οι ερωτώμενοι σας πρέπει να στείλουν ένα SMS στον τηλεφωνικό αριθμό που εμφανίζεται στην ενότητα "Περίληψη". Οι ερωτώμενοι σας μπορούν να στείλουν την απάντηση τους στη μορφή ενός SMS που απευθύνεται στον τηλεφωνικό αριθμό με το μήνυμα κειμένου να περιέχει την φράση που υπάρχει δίπλα στο εικονίδιο κινητού τηλεφώνου ακολουθούμενο από την ολόκληρη την απάντηση τους Ή τον αριθμό που υπάρχει στον πίνακα στην σελίδα "Περίληψη".

Για παράδειγμα:

Μήνυμα στον αριθμό SMS: +46730125060
Mήνυμα : MP10104 1

Εάν θέλετε να αλλάξετε την SMS-in φράση (Η Φράση που υπάρχει πριν από την επιλογή) μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα SMS-in φράση σύμφωνα με τις ανάγκες σας χρησιμοποιώντας τους SMS-IN Connectors. Περισσότερες πληροφορίες στο μενού “SMS-IN connectors”.