Ενεργοποιήστε την Έρευνα σας

Για να μπορέσετε να υλοποιήσετε την Έρευνα στους ερωτώμενους σας θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την Έρευνα. Υπάρχουν 3 είδη μεθόδων:

Ιδιωτική διαδικτυακή έρευνα

Τέλεια μόνο εάν θέλετε οι ερωτώμενοι να απαντήσουν.

Ιδιωτική ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα

Τέλεια μόνο εάν θέλετε οι ερωτώμενοι να απαντήσουν. Οι απαντήσεις των αποδεκτών θα είναι 100% ανώνυμες.

Δημόσια διαδικτυακή έρευνα

Τέλεια για την ιστοσελίδα σας και θα δώσει ανώνυμες απαντήσεις.

Ξεκινήστε πατώντας στην "Ενεργοποίηση" και επιλέξτε την μέθοδο δημοσίευσης. Αφού ενεργοποιήσετε την Έρευνα σας μπορείτε μετά να την δημοσιεύσετε ή να αποστείλετε την Έρευνα στους ερωτώμενους σας πατώντας την καρτέλα "Διαμοιρασμός". Εάν έχετε ενεργοποιήσει την Έρευνα σας για "ιδιωτική διαδικτυακή έρευνα" ή "Ιδιωτική ανώνυμη έρευνα" μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους για να στείλτε την Έρευνα στους ερωτώμενους σας.