Στείλτε την Έρευνα σας μέσω Email

Για να στείλετε την Έρευνα στους ερωτώμενους που έχουν εγγραφεί στον λογαριασμό σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στο τμήμα "Διαμοιρασμός" και να επιλέξετε την επιλογή "Email".

Εισάγετε το "Θέμα του Email μηνύματος", το "Μήνυμα" και ελέγξτε τους ερωτώμενους στην αριστερή πλευρά.

Όταν είστε ικανοποιημένος με τις επιλογές μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί που γράφει "Προχωρήστε παρακάτω και αποστολή".