Δημιουργήστε Παράθυρο Πρόσκλησης για Ιστοσελίδες

Για να προσκαλέσετε τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pop-up πλαίσιο που ήδη έχουμε ετοιμάσει. Αυτή η επιλογή διαφέρει από τα κανονικά Pop-up καθώς δεν επηρεάζεται από τα Antivirus και τα Popup blockers.