Στείλτε την Έρευνα σας μέσω SMS

Για να στείλετε την Έρευνα σας στους ερωτώμενους που έχουν εγγραφεί στον λογαριασμό σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στο τμήμα "Διαμοιρασμός" και επιλέξτε την επιλογή "SMS".

Εισάγετε το "Μήνυμα" και ελέγξτε τους ερωτώμενους στην αριστερή πλευρά.

Επιλέξτε το ASC-II ή UNICODE για το SMS σας. Αυτό μπορεί να σας ακουστεί τεχνικό αλλά είναι ιδιαίτερα εύκολο, εάν χρησιμοποιήσετε κείμενο από μια γλώσσα που έχετε εισάγει στην στήλη Unicode τότε επιλέξτε αυτή την επιλογή αλλιώς επιλέξτε το ASC-II.

Όταν είστε ικανοποιημένος με τις επιλογές μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί που γράφει "Προχωρήστε παρακάτω και αποστολή".

(Η Έρευνα σας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο "Ιδιωτική διαδικτυακή έρευνα" ή στο "Ιδιωτική Ανώνυμη Διαδικτυακή Έρευνα" και πρέπει να έχετε Μονάδες για SMS στον λογαριασμό σας για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία. Μπορείτε να γίνει παραγγελία για μονάδες SMS από το άτομο που είναι υπεύθυνο στον λογαριασμό σας στην Ζώνη Πελατών).