Παραλήπτες

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ

Για να δημιουργήσετε ένα αποδέκτη περιηγηθείτε στο " Αποδέκτες"->"Εγγραφή Αποδέκτη". Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία και σιγουρευτείτε ότι έχετε εισάγει πληροφορίες για τα πεδία που είναι σημειωμένα με Κόκκινο και ένα από τα Πεδία που είναι σημειωμένα με Μπλε καθώς αυτά τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Χωρίς αυτά τα πεδία το Examinare δεν μπορεί να στείλει emails ή SMS στους αποδέκτες.