Αποτελέσματα και Πίνακες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΒΟΛΗ

Για να αναλύσετε τα αποτελέσματα και να δείτε τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, περιηγηθείτε στην ενότητα "Αποτελέσματα και Διαγράμματα" της Έρευνας σας. Πατήστε στο "Έρευνες"->"Αποτελέσματα & Διαγράμματα" στην Έρευνα σας. Θα δείτε τα αποτελέσματα της Έρευνας σας να φορτώνονται στην Οθόνη.

Εάν θέλετε να μην συμπεριλάβετε ορισμένα μέρη από την αναφορά μπορείτε εύκολα να αποκλείσετε αυτό το μέρος από την ζωντανή- αναφορά. Για να αποκλείσετε ένα μέρος από την ζωντανή αναφορά , πατήστε στο [-] δίπλα από την επιλογή. Η ζωντανή- αναφορά υπολογίζεται κάθε φορά που πατάτε σε κάποια από τις επιλογές απόκλισης. Για να μπορέσετε να συμπεριλάβετε αυτή την επιλογή ξανά, μπορείτε να το κάνετε εύκολα πατώντας ξανά στην επιλογή που έχετε απο-επιλέξει.

Εάν θέλετε να απο-επιλέξετε πολλές επιλογές στην ίδια ερώτηση μπορείτε πρώτα να αφαιρέσετε τις επιλογές που θέλετε να κρατήσετε και μετά να επιλέξετε την επιλογή Αντιστροφής κάτω από το κείμενο της ερώτησης, έτσι μπορείτε να γλιτώσετε χρόνο στο βήμα της αναφοράς σε πραγματικό χρόνο.