Αυτόματο Κείμενο Ανάλυσης

Με την Αυτόματη Ανάλυση Κειμένου το κείμενο από τις ελεύθερες ερωτήσεις σας θα αναλυθεί για συχνά εμφανιζόμενες φράσεις και αυτές θα παρουσιαστούν μετά σύμφωνα με τις πιο συχνές φράσεις. Στην λειτουργία, οι πιο συχνές λέξεις θα σκαναριστούν και θα αφαιρεθούν έτσι ώστε η αναφορά να μην περιέχει λέξεις όπως "γεια" και "και".

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.

Η αλλαγή στις ρυθμίσεις στην λειτουργία Αυτόματη Ανάλυση Κειμένου μπορεί να γίνει στις "Ρυθμίσεις"-> "Αναφορές". Οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν για όλες τις αναφορές στον λογαριασμό σας.

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.

Πηγαίνετε στην "Επεξεργασία" στην Έρευνα σας και πατήστε στο "Ρυθμίσεις για Προχωρημένους". Εκεί μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις ατομικές αναφορές. Εδώ μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τον ελάχιστο αριθμό λέξεων και την καταμέτρηση ψήφων στο κείμενο της Ανάλυσης Κειμένου.