Αποθηκεύστε μια επιλογή / Δημιουργήστε αναφορές

Για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε μια επιλογή που έχετε κάνει, πατήστε στο κουμπί με το όνομα "Εμφάνιση/ Αποθήκευση". Εισάγετε το όνομα της επιλογής και μετά πατήστε "Αποθήκευση".

Όταν έχετε αποθηκεύσει την επιλογή μπορείτε να κατεβάσετε την αναφορά από το τμήμα λήψεων.