Λήψη αναφορών

Για να κατεβάσετε μια αναφορά, πατήστε στο κουμπί με το όνομα "Αναφορές". Μετά που θα φορτωθούν οι αναφορές, πατήστε στο κουμπί με το όνομα "Λήψη" στην ίδια σειρά που βρίσκεται η αναφορά που θέλετε να κατεβάσετε, μετά πατήστε στο είδος της αναφοράς που θέλετε να κατεβάσετε.

Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει κάποια αναφορά, μπορείτε να κατεβάσετε τις γενικές αναφορές.