Δημιουργήστε ένα SMS-IN Connector

Πλοηγηθείτε στο "Ρυθμίσεις"-> ”SMS-in Connectors” και πατήστε στο πράσινο κουμπί με το όνομα "Δημιουργία νέου". Εδώ πρέπει να εισάγετε μια φράση την οποία θέλετε το σύστημα να διατηρήσει για την Μαγική σας Δημοσκόπηση ή Έρευνα και να πατήσετε το κουμπί που γράφει "Αναζήτηση".

Τώρα θα σας παρουσιαστεί ένας τηλεφωνικός αριθμός ο οποίος είναι ενεργός και δωρεάν για να χρησιμοποιήσετε την SMS-in φράση. Εάν η φράση που θα εισάγετε δεν είναι διαθέσιμη τότε παρακαλώ αναζητήστε ξανά ή επικοινωνήστε με την Ομάδα Πωλήσεων της Examinare προκειμένου να παραγγείλετε τον δικό σας SMS-in Αριθμό.

Όταν έχετε βρει τον συνδυασμό που θέλετε πατήστε στο σύμβολο "+" για να το προσθέσετε στην λίστα σας.

Τώρα θα δείτε τις SMS-in φράσεις που είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό σας κάνοντας πλοήγηση στο "Ρυθμίσεις"-> SMS-in Connectors. Για να συνδέσετε μια SMS-in φράση πατήστε στην Σύνδεση και έπειτα επιλέξτε εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μια Έρευνα ή μια Μαγική Δημοσκόπηση.

Επιλέξτε το όνομα της Έρευνας/ Μαγικής Δημοσκόπησης και εάν επιλέγετε να συνδέσετε μια Έρευνα τότε μπορείτε να προσθέσετε μια φράση η οποία θα αποσταλεί με τον σύνδεσμο πίσω στον ερωτώντα.

Για να χρησιμοποιήσετε το SMS-in για Έρευνες θα πρέπει να παραγγείλετε SMS-μονάδες από την Examinare. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Ζώνη Πελατών για περισσότερες πληροφορίες.