Δημιουργία / Επεξεργασία Έρευνας

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

Ξεκινήστε πατώντας στις "Έρευνες" στο μενού, πατήστε "Δημιουργία νέας Έρευνας" στο πλαϊνό μενού. (Δείτε το τμήμα δημιουργίας παρακάτω)

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια νέα ερώτηση σε μια υπάρχουσα Έρευνα, πλοηγηθείτε στις "Έρευνες" ->"Επεξεργασία" στην έρευνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Συμπληρώστε το όνομα της Έρευνας σας, το όνομα δεν εμφανίζεται στους ερωτηθέντες, μετά επιλέξτε την Μέθοδο Απαντήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες παρακάτω:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ (1 ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)

Η "Ερώτηση πολλαπλής απάντησης (1 δυνατή απάντηση)" θα δώσει στους ερωτώμενους σας ένα σετ από πολλαπλές απαντήσεις από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν μόνο μία. Εισάγετε τις επιλογές σας στο πεδίο "Επιλογές (1 ανά σειρά)".

Εάν θέλετε οι ερωτώμενοι να μπορούν να εισάγουν κείμενο χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την επιλογή "Άλλο" τότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε 1 επιλογή ως ελεύθερο κείμενο επιλέγοντας την επιλογή στο κουτί από κάτω με το όνομα "Ελεύθερο κείμενο".

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ (ΚΑΜΙΑ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΦΙΚΤΕΣ)

Εάν θέλετε οι ερωτηθέντες σας να μπορούν να επιλέξουν πάνω από μία απάντηση σε μια ερώτηση, μπορείτε να επιλέξτε την μέθοδο απάντησης. Ως προεπιλογή, αυτή η μέθοδος απάντησης επιτρέπει τους ερωτώμενους να παραλείψουν την ερώτηση.

Εάν θέλετε να συνδυάσετε επιλογές με ένα πεδίο για ελεύθερο κείμενο μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο ελεύθερου κειμένου στο κάτω μέρος αυτού του διαλόγου.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την δυνατότητα να μπορούν οι ερωτηθέντες σας να παραλείψουν μια ερώτηση τέτοιου τύπου μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις πατώντας στο "Προχωρημένες Ρυθμίσεις" στο μενού Επεξεργασίας και να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Καμία κενή απάντηση όταν η ερώτηση είναι υποχρεωτική."

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αυτή η μέθοδος απάντησης δίνει στους ερωτηθέντες την ικανότητα να γράψουν απαντήσεις ελεύθερου κειμένου.

Παρακαλώ σημειώστε το κείμενο πληροφοριών που εμφανίζεται σε αυτό το τμήμα.

OSGOOD-ΚΛΙΜΑΚΑ (ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ)

Μια Osgood-κλίμακα χρησιμοποιείται συνήθως σε ερωτήσεις σχετικά με τις αξίες και τις απόψεις κυρίως για να λάβουμε την γενική εικόνα από τους ερωτηθέντες για το πως νοιώθουν για μια μάρκα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ερώτηση χρειάζεστε τουλάχιστον 2 σειρές με -/+ πεδία και να επιλέξετε μια κλίμακα μεταξύ του 3 και του 7.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Η κλίματα διαβάθμισης σας επιτρέπει να κάνετε την ερώτηση "Τι νιώθετε για το..." και να συνδυάσετε αυτή την ερώτηση με μια κλίμακα διαβάθμισης όπου ο ερωτώμενος σας μπορεί να διαβαθμίσει να διάφορα τμήματα της εταιρίας σας. Μπορείτε φυσικά να κάνετε άλλες ερωτήσεις με αυτή την μέθοδο απάντησης.

Πρώτα επιλέξτε την σωστή ποσότητα "Κλίμακας ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη" μετά επιλέξτε τουλάχιστον 2 επιλογές στις "Επιλογές" (1 για κάθε σειρά)".

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι Οδηγίες δεν είναι μια ερώτηση αυτή καθεαυτή, αυτή η μέθοδος απάντησης εμφανίζει ένα κουτί κειμένου όπου μπορείτε να ενημερώσετε τους ερωτώμενους. Ιδιαίτερα εύχρηστο όταν περιγράφετε ένα πιο σύνθετο τμήμα στην Έρευνα σας πριν να συνεχίσει ο ερωτώμενος σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ)

Αυτή η μέθοδος απάντησης σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα σύνολο από κουτάκια ελεύθερου κειμένου όπου μπορείτε να κάνετε κάθε κουτί ελεύθερου κειμένου υποχρεωτικό να απαντηθεί ή όχι.