Προσθήκη/ Αλλαγή ενεργειών

Σε ορισμένες Έρευνες μπορεί να θέλετε να παραλείψετε μια σειρά από ερωτήσεις ανάλογα από την απάντηση που θα λάβετε, αυτό μπορεί να γίνει πατώντας στο κουμπί "Προσθήκη/Αλλαγή δράσεων". Μπορείτε να προσθέσετε την λογική παράλειψης να μεταπηδήσετε σε μια επόμενη ερώτηση ή να κλείσετε την έρευνα και να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα.