Άδειασμα ψήφων στην Έρευνα

Για να αδειάσετε τις ψήφους που έχουν ήδη αναφερθεί στην Έρευνα σας για παράδειγμα όταν έχετε δοκιμάσει την Έρευνα σας και θέλετε να ξεκινήσετε την Έρευνα ξανά για τους ερωτώμενους σας σας χωρίς να υπάρχουν οι δοκιμαστικές απαντήσεις στα αποτελέσματα σας τότε μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Περιηγηθείτε στο "Έρευνες"->"Επεξεργασία" στην ίδια σειρά που βρίσκεται η Έρευνα από την οποία θέλετε να αδειάσετε τις ψήφους. Πατήστε το κουμπί "Διαγραφή ψήφων".

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η ενέργεια θα αφαιρέσει όλες τις ψήφους σας και αυτό το βήμα δεν μπορεί να ακυρωθεί!