Εξαγωγή/Εισαγωγή Των Ερευνών Σας

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΑΣ

Ορισμένες φορές χρειάζεται να εξάγετε την Έρευνα ή τις Έρευνες σας για να μπορέσετε να την στείλετε σε κάποιον άλλο χρήστη του Examinare ή να την στείλετε σε κάποιον μεταφραστή. Εδώ είναι τα βήματα για το κάνετε:

1. Πηγαίνετε στο "Έρευνες" και πατήστε "Επεξεργασία" στην Έρευνα που θέλετε να εξάγετε.

2. Πατήστε "Λήψη" και αποθηκεύστε τον φάκελο στον τοπικό σας υπολογιστή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΑΣ

Ορισμένες φορές χρειάζεται να εισάγετε μια μετάφραση της Έρευνας σας ή να εισάγετε μια Έρευνα που δημιουργήθηκε από κάποιον άλλο χρήστη του Examinare.

1. Πηγαίνετε στο "Έρευνες" και πατήστε "Εισαγωγή".

2. Μεταφορτώστε το αρχείο σας.

3. Ελέγξτε την Έρευνα σας και εάν χρειάζεται κάντε τις τελευταίες τροποποιήσεις.