Προσθέστε Κείμενο για Περισσότερες Οδηγίες

Μερικές φορές χρειάζεται να βάλετε μια φιλική επεξήγηση ή διευκρίνηση χωρίς αυτό το κείμενο να προστίθεται στα αποτελέσματα. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να πλοηγηθείτε στην Επεξεργασία Ερευνών στην επιλογή "Έρευνες"->"Επεξεργασία" στην Έρευνα. Βρείτε την ερώτηση στην οποία θέλετε να προσθέσετε το κείμενο και πατήστε "Οδηγίες". Εδώ μπορείτε να επιλέξτε να εμφανιστούν οι οδηγίες πάνω από την ερώτηση ή κάτω από αυτή πριν τις επιλογές, μετά μπορείτε να πατήσετε πάνω στο κουμπί με το όνομα "Αποθήκευση" για να ολοκληρώσετε την προσθήκη του κειμένου στην ερώτηση.

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το κείμενο με τις οδηγίες πρέπει να πατήσετε στις "Οδηγίες" όπως περιγράφεται παραπάνω και να αφαιρέσετε όλο το περιεχόμενο της περιοχής και να πατήσετε το κουμπί με το όνομα "Αποθήκευση".