Αλλάξτε Γλώσσα στην Έρευνα σας

Όταν δημιουργείτε μια Έρευνα στο Examinare η ίδια η Έρευνα δημιουργείται αυτόματα με τις ίδιες γλωσσικές ρυθμίσεις που χρησιμοποιείται στον λογαριασμό σας. Για να αλλάξετε την γλώσσα που βλέπουν οι ερωτώμενοι πατήστε στο "Αλλαγή Γλώσσας" και επιλέξτε την γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε "Αποθήκευση".