Συμπεριλάβετε Αρχείο Εικόνας ή Πολυμέσο

Εάν θέλετε να εμφανίσετε μια εικόνα ή να παίξετε ένα MP3 αρχείο όταν οι ερωτώμενοι φτάνουν στην ερώτηση μπορείτε να προσθέσετε αρχεία στην ερώτηση σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Πλοηγηθείτε στην περιοχή Επεξεργασίας Ερευνών "Έρευνες"->"Επεξεργασία" στην Έρευνα.

Βρείτε την ερώτηση στην οποία θέλετε να προσθέσετε το αρχείο (τα αρχεία) και πατήστε την επιλογή "Να συμπεριληφθεί αρχείο". Τώρα μπορείτε να προσθέσετε αρχεία σε αυτή την ερώτηση πατώντας το "Επιλέξτε αρχείο", έπειτα αφού επιλέξετε το αρχείο πατήστε το κουμπί με το όνομα "Αποθήκευση".

Μπορείτε να προσθέσετε όσα αρχεία θεωρείτε ότι χρειάζονται. Πρέπει όμως να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό ίσως επηρεάσει το Ποσοστό Απαντήσεων της Έρευνας σας.