Αλλαγή Σειράς Ερωτήσεων

Όταν δημιουργείτε μια νέα ερώτηση στην Έρευνα σας αυτή αυτόματα προστίθεται στο τέλος της έρευνας. Εάν θέλετε να μετακινήσετε ή να αλλάξετε σειρά στις ερωτήσεις μπορείτε να το κάνετε εύκολα πατώντας στο "Αλλαγή Σειράς Ερωτήσεων". Σύρετε και αφήστε τις ερωτήσεις και μετά πατήστε στο κουμπί με το όνομα "Αποθήκευση".