Προβολή όλων των ερωτήσεων σε μια σελίδα (Φόρμα)

Για να εμφανίσετε όλες τις ερωτήσεις σε μια σελίδα αντί για 1 ερώτηση / σελίδα μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1.Πατήστε Επεξεργασία στην Έρευνα που έχετε δημιουργήσει ή δημιουργήστε μια νέα έρευνα και προσθέστε τις ερωτήσεις σας πρώτα.
2.Πατήστε "Ρυθμίσεις για Προχωρημένους" στο αριστερό μενού.
3. Ενεργοποιήστε την εναλλαγή κάτω από την "Φόρμα" και επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται.

Τώρα μπορείτε να δείξετε όλες τις ερωτήσεις σε μια σελίδα τόσο σε υπολογιστή όσο και στο κινητό.