Ενεργοποιήστε μια εναρκτήρια σελίδα στην Έρευνα σας

Εάν θέλετε να εμφανίσετε μια σελίδα πληροφοριών όταν οι ερωτώμενοι επισκέπτονται για πρώτη φορά την Έρευνα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια Εναρκτήρια Σελίδα. Πλοηγηθείτε στο Έρευνες->Επεξεργασία στην Έρευνα που θέλετε να προσθέσετε την εναρκτήρια σελίδα. Πατήστε στο μενού την επιλογή "Δημιουργήστε μια εναρκτήρια σελίδα για αυτή την Έρευνα" και έπειτα εισάγετε το κείμενο σας στον διάλογο που εμφανίζεται. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την εναρκτήρια σελίδα για αυτή την Έρευνα τότε πατήστε στην επιλογή "Επεξεργασία Εναρκτήριας Σελίδας" και επιλέξτε "Μην χρησιμοποιήστε μια εναρκτήρια σελίδα".

Παρακαλώ σημειώστε: Μόλις ενεργοποιήσετε την Εναρκτήρια Σελίδα οι επιλογές του μενού θα μετονομαστούν από "Δημιουργήστε μια εναρκτήρια σελίδα για αυτή την Έρευνα" σε "Επεξεργασία αυτής της Εναρκτήριας Σελίδας".