Μεταφράστε την έρευνα σε άλλη γλώσσα.

Το Examinare Εργαλείο Ερευνών σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήστε διάφορες γλωσσικές εκδόσεις της ίδιας έρευνας. Για να ξεκινήσετε την μετάφραση της έρευνας σας πατήστε το κουμπί "Μετάφραση" στο αριστερό μενού.

Έχετε δύο εκδόσεις ολοκλήρωσης καθήκοντος διαθέσιμες. Με προσοχή επιλέξτε την κατάλλη για εσάς.

Δημιουργήστε μια νέα έκδοση γλώσσας μέσα στην ίδια έρευνα.

Εάν θέλετε να δώσετε στους ερωτώμενους της δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια γλωσσική έκδοση της έρευνας σας θα συμμετέχουν, τότε επιλέξτε αυτή την επιλογή. Οι ερωτώμενοι θα δουν τον επιλογέα γλώσσας με όλες τις γλωσσικές εκδόσεις αυτής της έρευνας.

Για να δημιουργήσετε μια γλωσσική έκδοση, πρώτα επιλέξτε την γλώσσα προορισμού της μετάφρασης σας:

Βάλτε την μετάφραση των ερωτήσεων και των διαθέσιμων επιλογών απάντησης στα κατάλληλα πεδία. Κάτω από κάθε ερώτηση, θα δείτε το κουμπί "Αποθήκευση".

Πατήστε το κουμπί κάθε φορά που έχετε ολοκληρώσει την μετάφραση μιας ερώτησης.

Αφού πατήσετε το κουμπί "Αποθήκευση" κάτω από την ερώτηση, γίνεται πράσινο που σημαίνει ότι η μετάφραση του για την γλώσσα που έχετε επιλέξει έχει εισαχθεί στο σύστημα.

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε την τρέχουσα γλωσσική έκδοση, απλά πατήστε στο κουμπί "Αφαίρεση" στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να ακυρωθεί!

Βάλτε τις μεταφράσεις και αποθηκεύστε τις για όλες τις ερωτήσεις της έρευνας σας για να ολοκληρωθεί η γλωσσική έκδοση.

Σημειώστε ότι αν κάνετε αλλαγές στο κείμενο της αρχικής ερώτησης, θα πρέπει να κάνετε την ίδια αλλαγή και στην μετάφραση, διαφορετικά, η μετάφραση της ερώτησης μπορεί να μην είναι ακριβώς η ίδια.

Δημιουργήστε μια ξεχωριστή έκδοση γλώσσας του αρχείου έρευνας σας

Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε μια επιλογή εναλλαγής γλώσσας στην έρευνα σας αλλά αντίθετα θέλετε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή γλωσσική έκδοση, τότε επιλέξτε την κονσόλα Μετάφρασης.

Εδώ, επιλέξτε την γλώσσα στην οποία μεταφράζετε την έρευνα και συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία μετάφρασης. Στο κάτω μέρος της σελίδας, θα βρείτε το κουμπί "Αποθήκευση στο αρχείο μετάφρασης". Δημιουργεί ένα “.examinare” αρχείο, το οποίο μπορείτε να εισάγετε στο τμήμα των Ερευνών του Examinare συστήματος και μετά να το επεξεργαστείτε όπως συνήθως.

Εάν θέλετε να μεταφράσετε το αρχείο“.examinare” που είχατε αποθηκεύσει πριν σε μια άλλη γλώσσα, επισκεφτείτε το τμήμα εισαγωγή στην Κονσόλα Μετάφρασης στο https://manual.examinare.com/tools/translate/ . Μεταφορτώστε το “.examinare” αρχείο και θα μπορείτε να μεταφράσετε και να εργαστείτε με αυτό όπως έχει ήδη περιγραφεί.