ΤΥΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα είδη ερωτήσεων για την τέλεια έρευνα στο Εργαλείο Έρευνας Examinare. Οι χρήστες δεν θα βαρεθούν με τεχνικές πληροφορίες και οι ερωτηθέντες θα ξέρουν πώς να απαντήσουν.

Example Survey:
Computer version (Smartphone/Tablet/Desktop) Mobile Phone version (Wap/2G/3G)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ:


Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (1 σωστή απάντηση)

Χρησιμοποιείτε πιο συχνά σε έρευνες και ερωτηματολόγια. Μπορεί επίσης να έχει πεδίο για σχόλια ώστε να μπορείτε να πάρετε πληροφορίες πιο εύκολα.

Τυπικά παραδείγματα:

– Φύλο
– Ενδείξεις Ηλικίας
– Ναι ή Όχι απαντήσεις
Και πολλά άλλα.

Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (καμία ή πολλές σωστές απαντήσεις)

Χρησιμοποιείται στις περισσότερες από τις έρευνες που θέλετε ο παραλήπτης να απαντήσει με περισσότερες από 1 επιλογές. Το Examinare καταγράφει, επίσης, αν ο χρήστης δεν συμπληρώσετε τίποτα και μπορείτε επίσης να κάνετε το ερώτημα υποχρεωτικό

Τυπικά παραδείγματα:

– Ερωτήσεις Υπηρεσιών
– Ερωτήσεις Χρήσης
– Επιλογή
Και πολλά άλλα.

Ερώτηση Ελεύθερου κειμένου (1 σωστή απάντηση πληκτρολογείται)

Χρησιμοποιείται όταν θέλετε ο παραλήπτης να γράψει την απάντηση. Μια πιο προχωρημένη έκδοση αυτής τηε ερώτησης είναι «Ερώτηση ελεύθερου κειμένου (πολλαπλές απαντήσεις)».

Τυπικά παραδείγματα:

– Γράψτε το όνομά σας
– Πείτε μας τι πιστεύετε
– Γιατί δεν θα σας άρεσε…
Και πολλά άλλα.

Osgood-κλίμακα (κλίμακα με μετρητή μερών)

Η Osgood-κλίμακα χρησιμοποιείται σε ερωτηματολόγια branding και αίσθησης. Η βασική ιδέα είναι να τεθούν διαφορετικά συναισθήματα το ένα απέναντι από το άλλο. Η κλίμακα είναι μεταξύ 2 και 7 μονάδων.

Τυπικά παραδείγματα:

– Ζεστό κατά Κρύου
– Φωτεινό κατά Μουντό
– Έξυπνο κατά Χαζού
Και πολλά άλλα.

Κλίμακα Κλίσης

Χρησιμοποιείται σε πολλά ερωτηματολόγια σχετικά με υπηρεσίες όταν ο παραλήπτης πρέπει να αξιολογήσει διαφορετικά τμήματα παροχής υπηρεσιών για παράδειγμα, τμήμα Υποστήριξης ή τμήμα Χρεώσεων. Η κλίμακα Κλίσης μπορεί να μειώσει τη χρήση ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, αλλά μπορεί επίσης να κάνει το ερωτηματολόγιο σας πιο προχωρημένο για τον κοινό παραλήπτη και σε αυτή την περίπτωση να μειώσει την ποσότητα των ψήφων

Τυπικά παραδείγματα:

– Πώς θα αξιολογούσατε τα τμήματα: Υποστήριξης, Χρεώσεων, Τεχνικής Υποστήριξης, Πωλήσεων
– Σε σχέση με τους παρακάτω παράγοντες πώς θα αξιολογούσατε: τις Τιμές, την Υποστήριξη, τον Χρόνο επίλυσης προβλημάτων, τη Φιλικότητα
Και πολλά άλλα.

Οδηγίες

Οι οδηγίες δεν είναι τύπος ερωτήσεων αλλά χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τα επόμενα βήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του ερωτηματολογίου ή της έρευνας.

Χρησιμοποιείται για να εξηγήσει:

– Τα επόμενα βήματα
– Με πιο σκεπτικό βαθμολογούμε στην κλίμακα Osgood ή στην Κλίμακα Κλίσης
– Μπορεί να έχει γενικές πληροφορίες
Και πολλά άλλα.

Ερώτηση Ελεύθερου κειμένου (Πληκτρολογούνται πολλαπλές σωστές απαντήσεις)

Η Ερώτηση Ελεύθερου κειμένου (Πληκτρολογούνται πολλαπλές σωστές απαντήσεις) είναι πιο προχωρημένη εκδοχή της Ερώτησης Ελεύθερου Κειμένου. Όλα τα πεδία μπορεί να είναι υποχρεωτικά ή όχι και βοηθάει στη συλλογή πληροφοριών από τους αποδέκτες.

Τυπικά παραδείγματα:

– Εισάγετε τα: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., και Xώρα.
– Πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό και το προϊόν μας που χρησιμοποιείτε για να στείλετε αίτημα υποστήριξης.
– Έλεγχος και διόρθωση λεπτομερειών
Και πολλά άλλα.

Παραλήπτες

Μπορείτε να φτάσετε στους αποδέκτες σας με πολλά κανάλια επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, ιστοσελίδες ή τηλεφωνικές γραμμές.

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κοινού και των επιχειρηματικών σας στόχων, οι έρευνες μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές.

Δημόσιες έρευνες & ερωτηματολόγια.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή δημόσιας έρευνας μπορείτε να μοιραστείτε το ερωτηματολόγιο σας μέσω ενός συνδέσμου στην ιστοσελίδα σας ή μέσω του μηνιαίου σας ενημερωτικού δελτίου. Όλες οι απαντήσεις θα είναι 100% ανώνυμες.

Ιδιωτικές έρευνες & ερωτηματολόγια.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή ιδιωτικών ερευνών μπορείτε να στείλετε e-mail ή να καλέσετε τηλεφωνικά τους αποδέκτες. Κάθε πρόσκληση θα έχει έναν προσωπικό σύνδεσμο και το Εργαλείο Έρευνας Examinare θα φροντίσει ώστε κανένας αποδέκτης να μην απαντήσει δύο φορές. Οι απαντήσεις μπορούν να αποδοθούν στον αποδέκτη ή να είναι 100% ανώνυμες στην τελική αναφορά.

Πρόσφατα νέα

Examinare Survey Forms now got even better with True Responsive Framework.

Examinare just gotten better, we just released the new version 20.4 “Delicious Survey Design” and with this version we also released the new Survey Design. The new Design engine works exactly like...

Διαβάστε Περισσότερα

3 months Survey Tool, Student Account for 15 Euro with real support.

Students of any educational institution, whether a high school or university some day or other have to do research, which is an integral part of a learning process. We at Examinare aim to do our best today...

Διαβάστε Περισσότερα

Over 18 Million Survey Answers.

Today we are celebrating a big milestone in Examinare history. We have collected over 18 Million Survey Answers since we started our survey tool in 2006. A big difference between our counter and other...

Διαβάστε Περισσότερα